BCTC 2023 GLW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty đã tăng 7,5% trong kỳ này, trong khi giá vốn tăng chậm hơn 3,59%.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 100%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 23,97%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 180 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng tăng 6,97% và chi phí quản lý tăng 19,31% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây