BCTC Quý 3/2023 HC3 - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 24,98% so với cùng kỳ, lãi 12,3 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 45,24%, trong khi giá vốn tăng 57,58%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,78%, trong khi chi phí bán hàng tăng 107,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,3 tỷ đồng, tăng 24,98%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 161,37 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 206,86 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây