BCTC Quý 3/2023 HGW - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 6,56 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 10,29% và giá vốn giảm 5,39%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 6,56 tỷ đồng, tăng 146,82%.
  • Chi phí tài chính giảm 5%, trong đó chi phí lãi vay giảm 5%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 444,53 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 248,78 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây