BCTC 1/2024 HGW - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 2,83 tỷ đồng giảm 36,51% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Cấp thoát nước - Công trình Đô thị Hậu Giang vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý này đạt 59,89 tỷ đồng, giảm 6,05%.
  • Giá vốn giảm 20,05% và chi phí tài chính tăng 22,15%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này đạt 2,83 tỷ đồng, giảm 36,51%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây