BCTC Quý 3/2023 LM8 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 4,35 tỷ đồng, giảm 7,94% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 18,54%, giá vốn tăng 19,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,35 tỷ đồng, giảm 7,94%.
  • Chi phí tài chính tăng 12%, trong đó chi phí lãi vay tăng 14,3%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 527,2 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty giữ nguyên ở mức 93,89 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 13.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây