BCTC Quý 3/2023 ND2 - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 89,71 tỷ đồng, giảm 7,37% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 7,45% và giá vốn giảm 8,9% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 89,71 tỷ đồng, giảm 7,37% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính trong quý 3/2023 giảm 2,85%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,82% so với cùng kỳ.
  • Tính đến cuối quý 3/2023, công ty giữ nguyên tài sản cố định với nguyên giá 2.134,56 tỷ đồng.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn duy trì ở mức 499,94 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây