BCTC Quý 3/2023 NQB - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 14,76% so với cùng kỳ, lãi 5,09 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,52%, giá vốn tăng 3,25%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,6%, trong khi chi phí bán hàng giảm 16,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 5,09 tỷ đồng, tăng 14,76%.
  • Chi phí tài chính giảm 19,83%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,83%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 477,02 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 172,3 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây