DNSE Detail Stock NQB
NQB

Cấp nc Q.Bình

UPCOM: CTCP Cấp nước Quảng Bình

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

28/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

28/02/2024

Tổng quan

CTCP Cấp nước Quảng Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch đô thị , quản lý các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị
- Tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô đến nhóm B
- Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Cấp nc Q.Bình

Giá hiện tại

809

0

0

-

0.11

-

0

-

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Anh Dũng

CTCP Cấp nước Quảng Bình hoạt động trong lĩnh vực:

- Khai thác, sản xuất kinh doanh nước sạch đô thị , quản lý các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị
- Tư vấn thiết kế các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
- Xây dựng các công trình cấp thoát nước, các công trình hạ tầng kỹ thuật có quy mô đến nhóm B
- Kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành cấp thoát nước
- Sản xuất kinh doanh sản phẩm nước uống tinh khiết đóng chai

Lịch sử phát triển:

- Ngày 01/10/1992: Thành lập Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình
- Ngày 12/12/2005: Chuyển Công ty Cấp thoát nước Quảng Bình thành Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình
- Ngày 09/06/2006: đổi tên Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình thành Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình
- Ngày 01/04/2015: CTCP Cấp nước Quảng Bình được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước - CT TNHH MTV Cấp thoát nước Quảng Bình và chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/04/2015
- Ngày 11/06/2015: ngày trở thành công ty đại chúng.
- Ngày 26/06/2015: Cổ phiếu chính thức được niêm yết trên UPCoM
- Ngày 16/07/2015: ngày giao dịch đầu tiên của NQB với giá đóng cửa cuối phiên là 10,000 đồng

Thành viên Hội đồng quản trị

3.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Hội đồng quản trị của NQB có kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 3.3 năm)


Ban giám đốc

5.3 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Ban giám đốc của NQB dày dạn kinh nghiệm (nhiệm kỳ trung bình 5.3 năm)

Cổ đông lớn

Top 2 cổ đông lớn sở hữu 93.17% công ty.