BCTC Quý 3/2023 NTC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 34,96% so với cùng kỳ, lãi 76,72 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 2,11%, giá vốn giảm 1,19%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,06% và chi phí bán hàng tăng 6,37%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 76,72 tỷ đồng, tăng 34,96%.
  • Chi phí tài chính giảm 1,03%, trong đó chi phí lãi vay giảm 1,37%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 803,53 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 240 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 16-10-2023 là 193.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây