BCTC Quý 3/2023 PGI - Tăng trưởng 18,41% so với cùng kỳ sau 9 tháng đầu năm, đạt 192,17 tỷ đồng.

  • Cập nhật báo cáo tài chính quý 3/2023 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.
  • Trong quý này, doanh thu phí bảo hiểm đạt 905,03 tỷ đồng, tăng 13,35%.
  • Tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng 29,23%.
  • Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 128,84 tỷ đồng, tăng 17,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 41,1 tỷ đồng, tăng 130,28%.
  • Tính từ đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 192,17 tỷ đồng, tăng 18,41%.
  • Ngày 24-10-2023, giá cổ phiếu PGI đóng cửa ở mức 25.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây