BCTC Quý 3/2023 PGT - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 4,95 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng trưởng 31,53%, giá vốn tăng 30,26%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 0,81%, trong khi chi phí bán hàng tăng 916,75%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 4,95 tỷ đồng, tăng 283,18%.
  • Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính giảm 11,6%, trong đó chi phí lãi vay giảm 40,86%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 4,08 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 92,42 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 24-10-2023 ở mức 3.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây