BCTC Quý 3/2023 PPH - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 61,4 tỷ đồng, giảm 0,48% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 6,67%, giá vốn tăng 6,4%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 13,27% và chi phí bán hàng tăng 16,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 61,4 tỷ đồng, giảm 0,48%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,73%, trong đó chi phí lãi vay tăng 53,93%.
  • Tổng giá trị tài sản cố định đạt 2.317,7 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 746,71 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 31-10-2023 là 23.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây