BCTC Quý 3/2023 PVH - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,72 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 4,73%, giá vốn tăng 23,7%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 1,49 tỷ đồng, tăng 21,48%.
  • Chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 75,85 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 210 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây