BCTC Quý 4/2023 PVH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,85 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 60,44% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 54,85%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 0,85 tỷ đồng, tăng 105,11% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 24,67 tỷ đồng, giảm 19,49% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt âm 1,87 tỷ đồng, tăng 69,02% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng 100% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 100% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 75,85 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 210 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 1.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây