BCTC Quý 3/2023 QBS - Lợi nhuận quý 3 gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 3,94 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 86%, giá vốn giảm 86,37%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 275,05%, trong khi chi phí bán hàng giảm 24,04%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 3,94 tỷ đồng, tăng 204,67%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 95,37%, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,55%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 20,18 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 693,3 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 2.230 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây