BCTC Quý 3/2023 SBR - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,23 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 7,51%, trong khi giá vốn tăng 6,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 63,56%, nhưng chi phí bán hàng lại tăng 33,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 4,33 tỷ đồng, giảm 453,34%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 555,72 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 813,96 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 17-10-2023 là 6.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây