BCTC Quý 3/2023 SDA - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,06 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 79,68%, trong khi giá vốn tăng 90,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,64 tỷ đồng, tăng 4,62%.
  • Chi phí tài chính tăng 986,69%, trong đó chi phí lãi vay tăng 986,69%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 62,39 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 262,06 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 5.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây