BCTC Quý 3/2023 SGS - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 12,46 tỷ đồng, giảm 2,89% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 20,64% và giá vốn giảm 25,71% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 12,46 tỷ đồng, giảm 2,89% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính tăng 139,73% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay không thay đổi so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 165,2 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 144,2 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây