BCTC Quý 3/2023 SJG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 162,2 tỷ đồng, giảm 15,04% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 19,17%, trong khi giá vốn tăng 35,62%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1,16%, trong khi chi phí bán hàng giảm 0,47%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 162,2 tỷ đồng, giảm 15,04%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 47,01%, trong đó chi phí lãi vay tăng 59,42%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 17.780,83 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 4.495,37 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây