BCTC Quý 3/2023 TCW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 29,32 tỷ đồng, giảm 5,39% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 7,21%, giá vốn giảm 4,72%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 0,06% trong khi chi phí bán hàng giảm 24,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,32 tỷ đồng, giảm 5,39%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 56,61%, trong đó chi phí lãi vay giảm 56,4%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 771,8 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 199,91 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 27.200 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây