8 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền cuối tháng 5, cao nhất 22%

- CTCP Kho vận Tân Cảng (Mã TCW): Ngày 21/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 22% (1 cổ phiếu được nhận 2.200 đồng). Ngày thanh toán là 29/5/2024.

8 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền cuối tháng 5, cao nhất 22%
Hình minh họa

- Tổng CTCP Vật liệu Xây dựng số 1 (Mã FIC): Ngày 22/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán là 6/6/2024.

- CTCP Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng (Mã CID): Ngày 22/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6,53% (1 cổ phiếu được nhận 653 đồng). Ngày thanh toán là 10/6/2024.

- CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã TIP): Ngày 22/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 31/5/2024.

- CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (Mã TMC): Ngày 23/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 6/6/2024.

- CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn (Mã GTS): Ngày 27/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày thanh toán là 27/6/2024.

- CTCP Cao su Bà Rịa (Mã BRR): Ngày 30/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày thanh toán là 2/10/2024.

- Tổng CTCP May Nhà Bè (Mã MNB): Ngày 31/5/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/8/2024.

Xem thêm tại nguoiquansat.vn