BCTC Quý 3/2023 TDF - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 86,9% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty giảm 11,58%, giá vốn giảm 1,94%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33,25% và chi phí bán hàng giảm 50,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,15 tỷ đồng, giảm 86,9%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 192,77%, trong đó chi phí lãi vay tăng 192,77%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.457,81 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 300 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây