BCTC Quý 3/2023 TTA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 40,2 tỷ đồng, giảm 23,34% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 12,49%, trong khi giá vốn tăng 1,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 40,2 tỷ đồng, giảm 23,34%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 19,48%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,55%.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 5.055,83 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 1.700,58 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 26-10-2023 là 7.890 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây