DNSE Detail Stock TTA
TTA

Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

HOSE: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng, sản xuất, vận hành công trình điện năng
- Kinh doanh điện năng.
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành

Giá hiện tại

639

0

0

-

0.82

-

0

1.77%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thị Ngọc

Tổng giám đốc

Nguyễn Duy Hưng

CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây dựng, sản xuất, vận hành công trình điện năng
- Kinh doanh điện năng.

Lịch sử phát triển:

- Ngày 05/09/2008: Thành lập với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Ngành kinh doanh chính là sản xuất và kinh doanh năng lượng, đầu tư các dự án điện.

- Ngày 08/2010: Vốn điều lệ tăng lên 292 tỷ đồng.

- Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 352 tỷ đồng.

- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 698 tỷ đồng.

- Tháng 11/2016: Tăng vốn điều lệ lên 967 tỷ đồng.

- Năm 2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,350 tỷ đồng.

- Ngày 18/09/2020: Ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE với giá 18,000 đ/CP.

- Tháng 10/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,458 tỷ đồng.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.4 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của TTA mới (nhiệm kỳ trung bình 1.4 năm)


Ban giám đốc

2.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của TTA mới (nhiệm kỳ trung bình 2.6 năm)

Cổ đông lớn

Top 5 cổ đông lớn sở hữu 76.67% công ty.