BCTC Quý 3/2023 UDC - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 50,52 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 43,88%, giá vốn giảm 6,76%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 12,01% và chi phí bán hàng giảm 7,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 21,43 tỷ đồng, giảm 116,25%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 34,92%, trong đó chi phí lãi vay tăng 22,59%.
  • Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 678,76 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn giữ ở mức 350 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 30-10-2023 là 3.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây