BCTC 1/2024 UDC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 12,92 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Xây dựng và Phát triển Đô thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 24,76 tỷ đồng, tăng 39,05%.
  • Giá vốn tăng 14,57%, chi phí tài chính tăng 12,77%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng 12,77%.
  • Chi phí quản lý tăng 1,13%, trong khi chi phí bán hàng giảm 7,04%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 12,92 tỷ đồng, tăng 13,46%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 06-05-2024 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây