BCTC Quý 3/2023 VAV - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 38,99% so với cùng kỳ, lãi 40,49 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu công ty tăng 28,14%, giá vốn tăng 29,2%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6,31% trong khi chi phí bán hàng giảm 1,46%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 40,49 tỷ đồng, tăng 38,99%.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính tăng 7,45%, trong đó chi phí lãi vay tăng 7,45%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.034,94 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 320 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 20-10-2023 là 30.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây