BCTC Quý 3/2023 VCF - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 49,68% so với cùng kỳ, lãi 111,97 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty tăng 0,37%, giá vốn giảm 5,86%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8%, trong khi chi phí bán hàng giảm 82,9%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 111,97 tỷ đồng, tăng 49,68%. Về tình hình tài chính trong quý 3/2023, chi phí tài chính giảm 1,7%, trong đó chi phí lãi vay tăng 11,67%. Công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, nguyên giá tài sản cố định đạt 1.026,26 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 265,79 tỷ đồng. Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 187.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây