BCTC Quý 3/2023 VE2 - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,55 tỷ đồng

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 93,57% và giá vốn giảm 93,1% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt âm 0,8 tỷ đồng, tăng 47,19% so với cùng kỳ.
  • Về tình hình tài chính, chi phí tài chính giảm 87,94%, trong đó chi phí lãi vay giảm 95,97% so với cùng kỳ.
  • Công ty đã giữ nguyên tài sản cố định trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá tài sản cố định đạt 15,61 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 21,59 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây