DNSE Detail Stock VE2
VE2

XD Điện VNECO 2

UPCOM: CTCP Xây dựng Điện VNECO 2

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

01/03/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

01/03/2024

Tổng quan

CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình điện năng (hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, các công trình nguồn điện)
- Khai thác đá
- Gia công, chế tạo vật tư, phụ kiện phục vụ cho xây lắp các công trình điện...
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của XD Điện VNECO 2

Giá hiện tại

-1,514

0

0

-

0.61

-

0

-48.28%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Phan Hải Nam

CTCP Xây dựng Điện VNECO 2 hoạt động trong lĩnh vực:

- Xây lắp các công trình điện năng (hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500KV, các công trình nguồn điện)
- Khai thác đá
- Gia công, chế tạo vật tư, phụ kiện phục vụ cho xây lắp các công trình điện...

Lịch sử phát triển:

- Tiền thân là Trung tâm Thiết kế và Xây lắp lưới điện phân phối được thành lập theo Quyết định số 1890 XLĐ3/P6 ngày 28/06/1990 thuộc Công ty Xây lắp điện 3.
- Ngày 05/06/2003, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có quyết định chuyển xí nghiệp Xây dựng điện và Vật tư thành Công ty Xây lắp điện 3.2 trực thuộc Công ty Xây lắp điện 3.
- Ngày 06/12/2004 đổi tên CTCP Xây lắp điện 3.2 thành CTCP Xây dựng điện VNECO2.
- Tháng 12/2004: Tăng vốn điều lệ lên 5.2 tỷ đồng.
- Tháng 02/2007: Tăng vốn điều lệ lên 11.7 tỷ đồng.
- Tháng 03/2008: Tăng vốn điều lệ lên 18.6 tỷ đồng.
- Ngày 26/07/2010, VE2 chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tháng 01/2012: Tăng vốn điều lệ lên 21.6 tỷ đồng.
- Ngày 27/09/2023: Ngày hủy niêm yết trên sàn HNX.
- Ngày 06/10/2023: Ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM với giá 6,500 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VE2 mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)

Cổ đông lớn