BCTC Quý 3/2023 VLB - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 20,46 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 28,54%, giá vốn giảm 31,47%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 19,2% và chi phí bán hàng giảm 40,16%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 20,46 tỷ đồng, tăng 109,13%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định, nguyên giá tài sản cố định đạt 560,17 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty cũng giảm vốn điều lệ ở mức 469,22 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 33.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây