BCTC Quý 3/2023 VLC - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 39,29 tỷ đồng, giảm 14,33% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 1,71%, trong khi giá vốn tăng 0,25%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,74%, và chi phí bán hàng tăng 3,45%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 39,29 tỷ đồng, giảm 14,33%.
  • Trong 9 tháng đầu năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 2.103,25 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 2.124,92 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 02-11-2023 là 14.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây