DNSE Detail Stock VLC
VLC

TCT Chăn nuôi VN

UPCOM: Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

29/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

29/02/2024

Tổng quan

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm
- Mua bán giống vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi
- Nuôi trồng thủy sản biển
- Tư vấn đầu tư, phát triển chăn nuôi
- Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của TCT Chăn nuôi VN

Giá hiện tại

737

0

0

-

1.27

-

0

0.22%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Mai Kiều Liên

Tổng giám đốc

Đoàn Quốc Khánh

Website

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP hoạt động trong lĩnh vực:

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm
- Mua bán giống vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi
- Nuôi trồng thủy sản biển
- Tư vấn đầu tư, phát triển chăn nuôi
- Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng

Lịch sử phát triển:

- Ngày 21/06/1996: TCT Chăn nuôi Việt Nam được thành lập.

- Năm 2005: TCT Chăn nuôi Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

- Năm 2010: Công ty mẹ - TCT Chăn nuôi Việt Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Ngày 03/05/2013: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của TCT Chăn nuôi Việt Nam - Công ty TNHH MTV.

- Ngày 26/06/2013: TCT đã họp Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP với vốn điều lệ là 631,010,000,000 đồng.

- Ngày 01/07/2013: TCT Chăn nuôi Việt Nam - CTCP chính thức hoạt động theo mô hình CTCP.

- Ngày 05/10/2015: Cổ phiếu Tổng công ty được chấp thuận đăng ký giao dịch lần đầu trên UPCoM với mã chứng khoán VLC.

- Ngày 26/10/2015: Ngày giao dịch đầu tiên của VLC trên UPCoM với giá đóng cửa cuối phiên là 13,800 đồng/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

2.6 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VLC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.6 năm)


Ban giám đốc

2.8 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VLC mới (nhiệm kỳ trung bình 2.8 năm)

Cổ đông lớn

Top 3 cổ đông lớn sở hữu 90.43% công ty.