BCTC Quý 3/2023 VNB - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 60,58% so với cùng kỳ, lãi 17,91 tỷ đồng.

  • Trong quý 3, doanh thu của công ty giảm 11,46%, giá vốn giảm 14,21%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 15,65% và chi phí bán hàng tăng 2,36%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,91 tỷ đồng, tăng 60,58%.
  • Tài sản cố định của công ty được giữ nguyên trong 9 tháng đầu năm, với nguyên giá đạt 52 tỷ đồng vào cuối quý 3/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty vẫn ở mức 679,1 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu tại ngày 23-10-2023 là 9.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây