DNSE Detail Stock VNB
VNB

Sách Việt Nam

UPCOM: CTCP Sách Việt Nam

5 NGÀY

-

1 NĂM

-

KLGD

-

VỐN HOÁ

- tỷ

CẬP NHẬT

05/02/2024

Xem bảng giá

CẬP NHẬT

05/02/2024

Tổng quan

CTCP Sách Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh, xuất bản sách, báo, văn hóa phẩm
- In ấn
- Kinh doanh cho thuê văn phòng
Xem nhiều hơn về chúng tôi

Chỉ số cơ bản của Sách Việt Nam

Giá hiện tại

1,013

0

0

-

1.75

-

0

1.07%

* Các chỉ số cơ bản lấy theo 4 quý gần nhất

Tin tức và sự kiện

Thông tin doanh nghiệp

Chủ tịch HĐQT

Lê Thăng Long

Tổng giám đốc

Trần Lê Phương

CTCP Sách Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực:

- Kinh doanh, xuất bản sách, báo, văn hóa phẩm
- In ấn
- Kinh doanh cho thuê văn phòng

Lịch sử phát triển:

- Ngày 10/10/1952: Thành lập Nhà In Quốc Gia, đánh dấu sự ra đời của ngành Phát hành sách Việt Nam.

- Năm 1956: Cơ quan Phát hành sách tách khỏi Nhà In Quốc gia để thành lập Sở Phát hành sách Trung ương và các chi Sở Phát hành sách ở các tỉnh, thành phố.

- Tháng 03/1960: Sở Phát hành sách Trung ương đổi tên thành Quốc doanh Phát hành sách Trung ương và các chi Sở Phát hành thành Quốc doanh Phát hành.

- Tháng 10/1978: Hợp nhất Quốc doanh Phát hành sách Trung ương với Công ty XNK Sách báo thành TCT Phát hành sách.

- Tháng 12/1997: TCT Phát hành sách Việt Nam được thành lập trên nền của TCT Phát hành sách cũ với mô hình TCT, trực thuộc Bộ Văn Hóa Thông tin.

- Năm 2004 - 2006: Đã tiến hành CPH được 13 đơn vị thành viên.

- Ngày 30/06/2010: Bộ VHTTDL phê duyệt phương án chuyển đổi TCT Sách Việt Nam thành Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam.

- Ngày 24/03/2016: Công ty đã tổ chức thành công cuộc bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khóan Hà Nội, cổ phần bán được thực tế là 16,530,590 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 13,072 đồng/cổ phần.

- Ngày 27/04/2016: Thành lập với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109829 do Phòng Đăng ký kinh doanh - SỞ kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/12/2010.

- Ngày 15/6/2016: Được UBCKNN chấp thuận hồ sơ công ty đại chúng.

- Ngày 05/07/2016: Được TT lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán.

- Ngày 15/07/2016: Giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 13,100 đ/CP.

Thành viên Hội đồng quản trị

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Hội đồng quản trị của VNB mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)


Ban giám đốc

1.0 năm

Nhiệm kỳ trung bình

Kinh nghiệm Ban giám đốc của VNB mới (nhiệm kỳ trung bình 1.0 năm)