BCTC Quý 4/2023 AAT - Lợi nhuận quý 4 gấp 134,7 lần so với cùng kỳ, đạt 9,75 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập Đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 13,9% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 17,84%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh 38,09% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 58,51%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đã tăng đáng kể lên 9,75 tỷ đồng, tăng 13.473,21% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 599,35 tỷ đồng, giảm 37,67% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh xuống 11,71 tỷ đồng, giảm 86,84% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 26,62% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Đồng thời, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định, với nguyên giá tài sản cố định đạt 759,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 708,19 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 5.140 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây