BCTC Quý 4/2023 ACC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 12,5% so với cùng kỳ, lãi 29,52 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương (ACC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đã tăng 30,47% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 30,6%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 13,69%, trong khi chi phí bán hàng giảm 68,71%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 29,52 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu của công ty đạt 651,59 tỷ đồng, tăng 1,46% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế lại giảm 12,76% so với cùng kỳ, chỉ đạt 71,83 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty tăng mạnh lên đến 85,32%, trong đó chi phí lãi vay tăng 74,15% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 129,66 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty vẫn giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 1.050 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 11.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây