BCTC Quý 4/2023 ADG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 22,6 tỷ đồng, giảm 2,52% so với cùng kỳ.

  • Công ty cổ phần Clever Group vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 12,12% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 16,65%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 3,77% so với cùng kỳ, nhưng chi phí bán hàng lại tăng mạnh 80,48%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 tỷ đồng, giảm 2,52% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của Clever Group đạt 411,65 tỷ đồng, giảm 23,32% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm mạnh 56,22% và đạt 21,43 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 88,91%, trong đó chi phí lãi vay giảm 88,25% so với cùng kỳ.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 63 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023.
  • Vốn điều lệ của công ty được giữ nguyên ở mức 213,81 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của Clever Group tại ngày 02-02-2024 là 19.950 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây