BCTC Quý 4/2023 AMC - Lợi nhuận quý 4 gấp 10,1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,35 tỷ đồng.

  • Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 4,31% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tăng 6,07%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,77% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 25,07%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1,35 tỷ đồng, tăng đến 1.006,9% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 146,86 tỷ đồng, giảm 11,08% so với cùng kỳ.
  • Trong khi đó, lợi nhuận lũy kế đạt 6,43 tỷ đồng, tăng 1,81% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 76,25% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 70,06%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 91,02 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 28,5 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây