DNSE Detail Stock AMC

HNX: CTCP Khoáng sản Á Châu

Khai thác khoáng sản phi kim

logo

AMC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.17 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.71 tỷ

Doanh thu

153 tỷ

1.05%

2,353.44

0

0.12

8.11%

12.92%

8.99%

40.94%

1.28%

60%

7.60%

13.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hợp tác Kinh tế

40%

Đinh Xuân Tự

18.28%

Lê Đình Hùng

12.18%

Lê Xuân Nghĩa

4.41%

Khác

25.13%

Tin tức & Sự kiện