BCTC Quý 4/2023 APH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 40,27 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 20,35% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 27,69%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 4,89%, và chi phí bán hàng giảm 2,7% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 40,27 tỷ đồng, tăng 152,31% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 14.522,11 tỷ đồng, giảm 16,19% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 35,13 tỷ đồng, tăng 280,35% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 33,44% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 15,79% so với cùng kỳ. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 6.504,15 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã giảm vốn điều lệ xuống mức 2.438,84 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 05-02-2024 là 8.210 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây