DNSE Detail Stock APH

HOSE: CTCP Tập đoàn An Phát Holdings

Sản phẩm từ nhựa

logo

APH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,124 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

83.93 tỷ

Doanh thu

13,792 tỷ

26.87%

344.15

0

1.15

5.92%

5.33%

2.55%

10.92%

61.70%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH IGG USA Việt Nam

27.51%

Phạm Ánh Dương

4.87%

CTCP An Phát Holding

3%

Nguyễn Lê Trung

2.28%

Khác

62.34%

Tin tức & Sự kiện