BCTC Quý 4/2023 BHN - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 90,34% so với cùng kỳ, lãi 57,22 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 9,07% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 7,34%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20,68%, và chi phí bán hàng giảm 13,32% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 90,34% so với cùng kỳ, đạt 57,22 tỷ đồng. Tính tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 7.757,01 tỷ đồng, giảm 7,64% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 27,53%, đạt 335,43 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 49,3% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 9,9%.
  • Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 9.612,53 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty duy trì vốn điều lệ ở mức 2.318 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 38.550 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây