BCTC Quý 4/2023 BMS - Khởi sắc Quý 4, lợi nhuật đạt âm 44,44 tỷ đồng, tăng trưởng 44,43% so với cùng kỳ.

  • Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Theo đó, doanh thu hoạt động trong quý đạt 38,01 tỷ đồng, giảm 65,81% so với cùng kỳ.
  • Số tiền cho vay margin đạt 3,64 tỷ đồng, tăng 0% so với đầu năm.
  • Lợi nhuận sau thuế lỗ đạt 44,44 tỷ đồng, tăng 44,43% so với cùng kỳ.
  • Trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 84,03 tỷ đồng, tăng 187,25% so với cùng kỳ.
  • Ngày 02-02-2024, cổ phiếu BMS đóng cửa với mức giá 10.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây