DNSE Detail Stock BMS

UPCOM: CTCP Chứng khoán Bảo Minh

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

BMS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

666 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

86.88 tỷ

Doanh thu

353 tỷ

805 tỷ

2.32

1,343.82

0%

11.36%

7.24%

52.94%

1.82%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Rồng Ngọc

22.64%

Dương Tiến Dũng

17.8%

Trương Thị Mỹ An

17.79%

Khác

41.77%

Tin tức & Sự kiện