BCTC Quý 4/2023 BVB - Lợi nhuận đạt 7,98 tỷ đồng, giảm 69,46% so với cùng kỳ.

  • Ngân hàng TMCP Bản Việt vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, thu nhập lãi thuần đạt 428,06 tỷ đồng, tăng 9,6% nhờ cho vay tăng trưởng 13,58% và NIM đạt 2,13%.
  • Tổng thu nhập hoạt động đạt 513,3 tỷ đồng, tăng 21,9%.
  • Ngân hàng đã kiểm soát chi phí hoạt động với chỉ số CIR ở mức 71,64%, tăng so với cùng kỳ quý 4/2022 là 68,13%.
  • Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng 33,83%.
  • Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 7,98 tỷ đồng, giảm 69,46%.
  • Lũy kế lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 đạt 56,57 tỷ đồng, giảm 84,46%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 05-02-2024 là 10.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây