BCTC Quý 4/2023 CLH - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 10,51% so với cùng kỳ, lãi 17,3 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 11,49% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 13,51%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,14% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng giảm 19,03%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 10,51% so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm 2023, doanh thu của công ty đạt 659,19 tỷ đồng, giảm 18,8% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế đạt 47,12 tỷ đồng, giảm 15,91% so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 21,72% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 33,33%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 960,78 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 120 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 26.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây