BCTC Quý 4/2023 CMV - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 4,85 tỷ đồng.

  • Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CTCP Thương nghiệp Cà Mau) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 3,52% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 5,03%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 4,26% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 34,33%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 4,85 tỷ đồng, tăng 180,93% so với cùng kỳ. Tính tổng cộng trong năm 2023, doanh thu của công ty đạt 4.260,85 tỷ đồng, giảm 5,83% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 28,42% so với cùng kỳ, đạt 16,76 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 8,95% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,99%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 196,67 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty giữ nguyên vốn điều lệ ở mức 181,56 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây