BCTC Quý 4/2023 CNG - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 37,33% so với cùng kỳ, lãi 36,31 tỷ đồng.

  • Công ty CNG Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 19,41% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn giảm 21,87%.
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 28,92% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng tăng 38,56%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 36,31 tỷ đồng, tăng 37,33% so với cùng kỳ. Tổng kết cả năm 2023, doanh thu của công ty đạt 3.112,01 tỷ đồng, giảm 25,65% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận lũy kế cũng giảm 12,6% so với cùng kỳ, đạt 102,79 tỷ đồng. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 20,42% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,51%. Về hoạt động đầu tư, công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2023, với nguyên giá tài sản cố định đạt 1.177,61 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Công ty cũng đã tăng vốn điều lệ lên 351 tỷ đồng. Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 29.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây