BCTC Quý 4/2023 CTB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 17,03 tỷ đồng, giảm 36,31% so với cùng kỳ.

  • Công ty CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty giảm 28,8% và giá vốn giảm 30,23% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 9,1% trong khi chi phí bán hàng giảm 25,34% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,03 tỷ đồng, giảm 36,31% so với cùng kỳ. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu lũy kế của công ty đạt 991,29 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận lũy kế tăng 2,03% lên 50,8 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong quý 4/2023, chi phí tài chính của công ty giảm 33,7%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 67,91% so với cùng kỳ.
  • Công ty cũng đã thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2023, với giá trị tài sản cố định đạt 206,08 tỷ đồng vào cuối quý 4/2023. Vốn điều lệ của công ty vẫn được giữ ở mức 136,8 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của công ty tại ngày 02-02-2024 là 20.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây